AHV COKA

Leverings- en betalingsvoorwaarden van Coburger Kartonagenfabrik GmbH & Co. KG - (versie: 12-05-2020)

I  Algemene bepalingen / Toepasselijkheid / Totstandkoming van overeenkomsten

De hiernavolgende leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor de complete zakelijke relatie tussen Coburger Kartonagenfabrik GmbH & Co. KG (hierna: lasthebber/LH) en haar zakenpartners (hierna: lastgever/LG). Nadat de eerste bestelling is geplaatst, gelden deze leverings- en betalingsvoorwaarden ook voor alle toekomstige bestellingen. Dit geldt ook wanneer niet uitdrukkelijk naar de geldigheid ervan wordt verwezen. Aanvullende of afwijkende Algemene Voorwaarden van de lastgever zijn niet van toepassing, ook niet indien de LH bestellingen van de LG aanvaardt of aan de LG levert met kennis van aanvullende of afwijkende Algemene Voorwaarden van de LG, tenzij de LH uitdrukkelijk schriftelijk (ook per e-mail of fax) heeft ingestemd met aanvullende of afwijkende Algemene Voorwaarden van de LG.

II   Aanbod / onderwerp van de overeenkomst

1. Offertes van de LH zijn vrijblijvend en niet bindend. Bestellingen worden alleen rechtsgeldig met een schriftelijke orderbevestiging (ook per e-mail of fax) van de LH. Eventuele mondelinge afspraken tussen de contractpartijen moeten ten behoeve van de rechtsgeldigheid schriftelijk worden bevestigd.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt bij bestellingen met levering aan derden de besteller beschouwd als de LG.
3. De LH behoudt zich het onbeperkte auteursrecht en het eigendomsrecht voor op tekeningen, monsters en andere documenten van de LH. Deze documenten mogen alleen met voorafgaande toestemming van de LH voor derden toegankelijk worden gemaakt en moeten, indien de bestelling niet bij de LH is geplaatst, op verzoek van de LH worden geretourneerd.

Lees meer..


 
 
© 1999 - 2021 | info(at)coka.de | Impressum