Gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Coka

Drs. handelswetenschappen Herbert Eidloth
Geëxamineerde verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

 

VERKLARING INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Daarom volgen wij de privacyrechtelijke voorschriften op en nemen wij maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Wij willen u erop wijzen dat de overdracht van gegevens in het internet (bijv. per e-mail) veiligheidsproblemen kan opleveren en dat een allesomvattende bescherming tegen toegang door derden niet mogelijk is.

Onderstaand informeren wij u over de verzameling en verwerking van persoonsgerelateerde gegevens door onze onderneming.

Deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens dient, net als de aansprakelijkheidsuitsluiting en de disclaimer, te worden beschouwd als onderdeel van de internetaanbieding van waaruit naar deze pagina werd verwezen.

Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van onderstaande tekst niet of niet meer volledig voldoen aan de van toepassing zijnde rechtstoestand, blijven de inhoud en de rechtsgeldigheid van de overige onderdelen van het document onverlet.

Wij behouden ons voor, deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens zonder verwijzing en verklaringen aan de actuele rechtsspraak of gewijzigde algemene voorwaarden aan te passen. Wij verzoeken u dan ook, deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens op gezette tijden na te lezen.

1 Contactgegevens

1.1 Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de AVG en andere nationale privacywetgevingen evenals in de zin van de §§ 5,6 Duitse telemediawet wordt in de disclaimer aangegeven:
https://www.coka.de/impressum/

1.2 Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke:
Dipl.-Kfm. Herbert Eidloth
is bereikbaar onder telefoon: +49 9561/854-300
E-mail: Datenschutz(at)coka.de

Lees meer..

Communicatie – informatie over gegevensbescherming:

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, over uw rechten als betrokkene alsmede over de contactgegevens van onze toezichthouder voor gegevensbescherming vindt u hier:


 
 
© 1999 - 2021 | info(at)coka.de | Impressum